ประธานพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้และฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น

#พิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้และฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น 🔥
#กิจกรรมการสาธิตการใช้ถังดับเพลิงเคมีอย่างถูกต้องแก่ประชาชน 👨‍🚒
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น.
         นายกิจฐพร โชติสุรรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้และฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น โดยมีนายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายข้าราชการประจำ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประชาชน เข้าร่วมโครงการฯ ณ บริเวณศาลเจ้าที่ตลาดล่าง (ริมน้ำ)
ในการนี้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการฯ ดังกล่าวขึ้น โดยมีกิจกรรมการสาธิตการใช้ถังดับเพลิงเคมีอย่างถูกต้องแก่ประชาชน และการฝึก
ภาคปฏิบัติให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ประชาชนในเขตชุมชนที่ 4 (ริมน้ำ) และชุมชนที่ 13 (ตลาดเก่าริมน้ำจันทบูร)


 

Leave a Comment