26 กุมภาพันธ์ 2020

ประชุม อสม.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกฯ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน หัวหน้าส่วนการงาน และอสม. ร่วมการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ของอาสาสมัคสาธารณสุข (อสม) ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์วัดใหม่เมืองจันทบุรี

เรื่องต่อไป

ประชุมกรรมการชุมชน ทั้ง 16 ชุมชน

วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็น ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ตามโครงการอบรมลูกเสือ-เนตรนารี