17 พฤษภาคม 2021

ประชุมแจกแบบสำรวจผู้ประสงค์ขอรับวัคซีนโควิด ๑๙

วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี เป็นประธานการประชุมแจกแบบสำรวจผู้ประสงค์ขอรับวัคซีนโควิด ๑๙ กลุ่มผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วย ๑๘-๕๙ ปีที่มี ๗ กลุ่มโรคเรื้อรัง โดยมีนายภูรวิช บัวลอย รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ประธานชุมชนย่อยทั้ง ๑๗ ชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)     ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชั้นล่าง)

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (กล้อง CCTV)

ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับปรุงและซ่อิมแซมระบบกล้องวงจรปิด

เรื่องก่อนหน้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ีมิใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงิน