1 ตุลาคม 2020

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองจันทบุรี

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันบุรี เป็นประธานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองจันทบุรี โดยมี พ.จ.อ.กังวาลไพร กออินทร์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน นางตุลา อุนพงศ์ถาวร นายวิรัตน์ บุญส่ง รองนายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าส่วนการงาน คณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล คณะ อสม. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมโครงการ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชั้นล่าง

 

เรื่องต่อไป

เทศบาลเมืองจันทบุรี ดำเนินการกำจัดกอสวะ ในแม่น้ำจันทบุรี

วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 11.30 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนาย ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง

img914