20 สิงหาคม 2020

ประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชั้นล่าง โดยมีนายสมชัย ธรรมพัฒน์พงศ์ ประธานสภาเทศบาล เปิดการประชุม ว่าที่เรือตรี สมชาย วังศิริไพศาล เป็นเลขานุการ และมีคณะผู้บริหาร นำโดยนางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร นายวิรัตน์ บุญส่ง รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายก สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และหัวหน้าส่วนการงาน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

 

เรื่องต่อไป

รับมอบลูกตะกร้อจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท)

วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรี ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธ ... Read more