25 พฤษภาคม 2020

ประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี

เรื่องต่อไป

บริการจัดระเบียบการแจกสิ่งของให้แก่ประชาชน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ตัดแต่งต้นไม้และพ่นฝอยละออง ป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยเลข ... Read more