ประชุมปรึกษาหารือสถานการณ์ควิด-19 เกี่ยวกับตลาดสดในเขตเทศบาล

นายสุธี ทองแย้ม
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
เป็นประธานการประชุม
ปรึกษาหารือสถานการณ์โควิด – 19
เกี่ยวกับแรงงานชาวต่างด้าว
ที่เป็นลูกจ้างพ่อค้า แม่ค้า
ในตลาดสด เขตเทศบาลฯ
.
โดยมีนายกิจฐพร โชติสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
นายอำเภอเมือง สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
สาธารณสุขอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
จัดหางานจังหวัดจันทบุรี และผู้ประกอบการตลาดสดในเขตเทศบาล
ร่วมประชุม
👉เพื่อวางมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี