25 สิงหาคม 2021

ประชุมปรึกษาหารือสถานการณ์ควิด-19 เกี่ยวกับตลาดสดในเขตเทศบาล

นายสุธี ทองแย้ม
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
เป็นประธานการประชุม
ปรึกษาหารือสถานการณ์โควิด – 19
เกี่ยวกับแรงงานชาวต่างด้าว
ที่เป็นลูกจ้างพ่อค้า แม่ค้า
ในตลาดสด เขตเทศบาลฯ
.
โดยมีนายกิจฐพร โชติสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
นายอำเภอเมือง สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
สาธารณสุขอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
จัดหางานจังหวัดจันทบุรี และผู้ประกอบการตลาดสดในเขตเทศบาล
ร่วมประชุม
👉เพื่อวางมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี
เรื่องต่อไป

เทศบาลเมืองจันท์ มอบแอลกอฮอล์ 1,000 ลิตร แก่นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง

#เทศบาลเมืองจันท์ #มอบแอลกอฮอล์_1000_ลิตร #พร้อมขอบคุณนายกท่าช้าง #สำหรับคำปรึกษาแนะนำ #บูรณาการไร้ร ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2564