6 พฤศจิกายน 2019

ประชุมประาคมการจัดตลาดน้ำ ชุมชนย่อยที่ 16

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี เป็นประธานการประชุมประชาคม ระดับชุมชน เพื่อให้การพัฒนาด้านต่าง ๆ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยมีรองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน และประชาชนชุมชนย่อยที่ ๑๖ ร่วมปรึกษาหารือเสนอแนะการจัดตั้งตลาดน้ำ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวา

เรื่องต่อไป

ประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานปร ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางสีทางม้าลาย