ประชุมประชาคม ระดับเมือง เพื่อทบทวนโครงการก่อสร้างระบบดับเพลิงชุมชน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานการประชุมประชาคม ระดับเมือง เพื่อทบทวนโครงการก่อสร้างระบบดับเพลิงชุมชน และปรับปรุงผิวจราจรในพื้นที่ชุมชนย่อยที่ 5 และ 6 โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ภาคส่วนราชการและสื่อมวลชน ร่วมการประชุม ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชั้นล่าง)