11 พฤศจิกายน 2020

ประชุมประชาคม ระดับเมือง เพื่อพิจารณาทบทวนโครงการก่อสร้างระบบดับเพลิงชุมชนและปรับปรุงผิวจราจรในพื้นที่ชุมชนย่อยที่ 5 และ 6

เรื่องต่อไป

ยื่นคำร้องขอต่ออายุสัญญาเช่าแผงตลาดเทศบาล 2 (ตลาดพระ) ประจำปี 2564

เรื่องก่อนหน้า

การประชุมประชาคม ระดับชุมชน เพื่อทบทวนโครงการก่อสร้างระบบดับเพลิงชุมชนฯ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น.นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานการป ... Read more