24 เมษายน 2019

ประชุมประชาคม ชุมชนย่อยที่ 5และ6

วันที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. นางอังสนา รักความสุข รองปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมประชาคม ระดับชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหา ความต้องการ เพื่อให้การพัฒนาด้านต่าง ๆ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน ประธานชุมชน และประชาชนในชุมชนย่อยที่ 5 และ 6 ร่วมประชุม ณ ซอยท่าแฉลบ 2 (หน้าบ้าน สท.สุบิน กิจจานนท์)

เรื่องต่อไป

ประชุมประชาคม ชุมชนย่อยที่ 10

วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา ๑๗.๐๐ น. นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนต ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ