ประชุมจัดทีมทำงาน COVID-19

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.
นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี
เป็นประธานการประชุมจัดทีมทำงาน COVID – 19 🦠
สวอปเชิงรุก ตรวจโควิดแบบเร่งด่วน
Antigen test kit (ATK) 🩺
แก่พ่อค้า แม่ค้า ลูกจ้างคนไทยและต่างด้าว 👨‍🦰👩‍🦰
ที่ค้าขายในตลาดสวนมะม่วง
ตลาดโบว์ลิ่ง และตลาดถนน
.
โดยมีรองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี