ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองจันทบุรี (ชั้น 2)
โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายข้าราชการประจำ เจ้าหน้าที่เทศบาล  ตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมประชุมร่วมกับประธานชุมชนที่ 16 ตัวแทนชุมชน และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ