ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 1/2565 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนเมืองและสาธารณูปโภคบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายสมนึก มุ่งชูเกียรติสกุล รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 1 (1/2565) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนเมืองและสาธารณูปโภคบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จังหวัดจันทบุรี ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ทุ่งพลงใต้ (พระยืน)