29 ตุลาคม 2020

ประชุมคณะกรรมการชุมชน

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการชุมชนทั้ง 17 ชุมชน ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชน ณ ห้องประชุม ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชั้นล่าง)

เรื่องต่อไป

การประชุมประจำเดือนตุลาคม ของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้ว ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วย ... Read more