26 มีนาคม 2021

ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม

img958

เรื่องต่อไป

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะ ตรวจติดตามการเลือกตั้งเทศบาลเมืองจันทบุรี

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย เบอร์ 17

img959