27 เมษายน 2021

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

img345 img344

เรื่องต่อไป

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมืองจันทบุรี (ศปก.ทม.จบ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี เป็นประธานการปร ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม (2)