30 ตุลาคม 2020

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

img945

เรื่องต่อไป

ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

img946

เรื่องก่อนหน้า

สำรวจคนเร่ร่อน ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายย ... Read more