ประกาศ เปิดประมูลราคาให้เช่าพื้นที่ภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร (9.00 ตารางวา)