10 มิถุนายน 2020

ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

img941

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

img942

เรื่องก่อนหน้า

การบริการของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลขยะมูลฝอยกุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลขยะมูลฝอยตุลาคม 2562 ข้อมูลขยะมูลฝอยธันวาคม 2562 ข้อมูลขยะมูลฝอ ... Read more