ประกาศ ยกเลิกประกาศซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ