ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) กระบะเทท้าย 6 ล้อ