9 กรกฎาคม 2020

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี (อาคาร2) (e-bidding)

img152 img151 img150 img149 img148 img147 img146 img145 img144 img143 img142 img141 img140 img139 img138 img137 img136 img135 img134 img133 img132 img131 img130 img129 img128 img127 img126 img125 img124 img123 img122 img121 img120 img119 img118 img117 img116 img115 img114 img113 img112 img111 img110 img109 img108 img107 img106 img105 img104 img103 img102 img101 img100 img099 img098 img097 img096 img095 img094 img093 img092 img091 img090 img089 img088 img087 img086 img085 img084 img083 img082 img081 img080 img079 img078 img077 img076 img075 img074 img073 img072 img071 img070 img069 img068 img067 img066 img065 img064 img063 img062 img061 img060

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

img153

เรื่องก่อนหน้า

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 63

img165 img164 img163 img162 img161 img160 img159 img158 img157 img156 img155