16 มิถุนายน 2020

ประกาศ ทประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 1 ถนนขวาง

เรื่องต่อไป

รณรงค์การป้องกันป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และไข้ซิกา

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นายวรวิทย ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์)

img956