27 กุมภาพันธ์ 2020

ประกาศ จำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

ครุภัณฑ์จำหน่าย1-50 ครุภัณฑ์จำหน่าย51-100 ครุภัณฑ์จำหน่าย101-138

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่

เรื่องก่อนหน้า

ผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงาน

นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง เเละเจ้าหน้าที่กอ ... Read more