25 สิงหาคม 2021

ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2564

เรื่องต่อไป

ประชุมปรึกษาหารือสถานการณ์ควิด-19 เกี่ยวกับตลาดสดในเขตเทศบาล

#ประชุมปรึกษาหารือสถานการณ์โควิด19 #เกี่ยวกับตลาดสดในเขตเทศบาล นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจั ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

พ่อค้า-แม่ค้าตลาดโบลิ้งบริจาควัตถุดิบในการประกอบอาหาร ครัวเทศบาล

#ผักสดตลาดโบลิ่งส่งตรงถึงครัวเทศบาล #ปันน้ำใจ #เทศบาลเมืองจันทบุรี_ขอขอบคุณ วันที่ 22 สิงหาคม 2564 พ ... Read more