ประกาศเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล ข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง