ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยเมตตา ๑ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Leave a Comment