ประกาศเทศบาลเมืองจันทบุรี เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565

ประกาศเทศบาลเมืองจันทบุรี เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565

มิ.ย.-65