ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2567

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองจันทบุรี จำนวน 1 โครงการ

Leave a Comment