ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (งบประมาณ 2567)

เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะฯ (งบประมาณ 2567) (e-bidding)

Leave a Comment