ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำและทางเท้าพร้อมผิวจราจร ถนนเทศบาลพัฒนา จบ.ถ. 000-07 ช่วงที่ 1 จำนวน 1 โครง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำฯ (e-bidding)

Leave a Comment