ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน และซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ร่างประกวดราคา

เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) (e-bidding)

Leave a Comment