ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนท่าแฉลบ จบ.ถ.000-029 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนท่าแฉลบฯ

Leave a Comment