ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 

 

Leave a Comment