ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง

Leave a Comment