ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายเทศบาลพัฒนา ชุมชนที่ 10 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำ ถ.สายเทศบาลพัฒนา (e-bidding)