ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำป้ายไวนิล