ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระสอบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1คัน และซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด 1ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 หลัง ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) (e-bidding)

Leave a Comment