ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่าน้ำแม่น้ำจันทบุรี ชุมชนเมืองเก่าจันทบูร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่าน้ำแม่น้ำจันทบุรีฯ (e-bidding)

Leave a Comment