ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างทำรางน้ำฝน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำรางน้ำฝน