ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ปิดสนามกีฬาบาสเก็ตบอลเทศบาลเมืองจันทบุรีเป็นการชั่วคราว