ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย จำนวน 4 แผ่น เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำป้าย จำนวน 4 แผ่น

Leave a Comment