ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถกระบะบรรทุกเทท้าย เครื่องยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อรถกระบะทุกเทท้าย (e-bidding)