ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำเนาเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาลเมืองจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างสำเนาเอกสาร