ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย เบอร์ 24 หมายเลขทะเบียน 81-7391 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ