ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องส่งและเครื่องรับชนิดแบ่งกลุ่มเพิ่มลดเสียงได้จากแม่ข่ายของเสียงไร้สาย จำนวน 19 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซ่อมเครื่องส่ง