ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสาย HDMI จำนวน 1 เส้น ในห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี เนื่องจากใช้งานมานานจึงทำให้เกิดการชำรุด โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

จ้างเปลี่ยนสาย HDMI