ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุเครื่องเขียนฯ