ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียของสถานีสูบน้ำเสียสวนสาธารณะ 5 ธันวามหาราช จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียฯ